Zorg voor privacy. Privacy voor de zorg

Persoonlijke gegevens, en vooral medische gegevens, moeten veilig bewaard worden. In die beveiliging is de mens vaak de zwakste schakel. De missie van PrivacyLab is het bewustmaken van professionals in de zorg van privacy-aspecten in hun werk.

Verschenen bij PrivacyLab

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Voor een goede dienstverlening aan burgers en bedrijven heb je actuele en juiste gegevens nodig. Alleen technische beveiligingsmaatregelen nemen is nooit genoeg. Uiteindelijk draait het om het gedrag van mensen. Dit boek laat zien hoe je aan de slag kunt om een informatiebewuste gemeentecultuur te creëren én vast te houden.

‘Dit boek schetst een levendig beeld van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en privacy én het beschrijft een structurele en planmatige aanpak die leidt tot een groter bewustzijn en daarmee tot meer handelingsperspectief voor medewerkers.’
Danielle van der Spek, zelfstandig professional privacy en informatiebeveiliging, onder meer werkzaam geweest voor de gemeente Amersfoort.

De prijs van Gemeenten. Bewustzijn. Privacy. is € 29,95. Tot 9 oktober 2019 geldt een introductiekorting en is de prijs € 24,95

Lees hier meer, bestel het boek of download een gratis kennismakingshoofdstuk.

Verschenen bij PrivacyLab

Zorg voor privacy

Het handboek voor privacybewustzijn in de zorg

In het in 2018 verschenen boek Zorg voor privacy beschrijft privacy-expert Martine van de Merwe hoe zorginstellingen een privacybewuste organisatiecultuur kunnen creëren en vasthouden. Om goede zorg te verlenen zijn volledige, actuele en vaak uiterst gevoelige cliëntgegevens nodig. Als die gegevens niet kloppen of op straat komen te liggen, dan is de cliënt het slachtoffer. Om dit te voorkomen gaat het niet alleen om wettelijke kaders, regelgeving en technische maatregelen, maar vooral om menselijk gedrag.

‘Dit boek geeft goed aan hoe medewerkers in het primaire proces
kunnen worden bereikt. Het leest heel prettig, geeft praktische tips en
brengt mooie ideeën aan. Hier kan iedereen wat mee.’
Sabine Plender, kwaliteitsadviseur Woonzorgconcern IJsselheem

De prijs van Zorg voor privacy is € 29,95.

Lees hier meer, bestel het boek of download een kennismakingshoofdstuk.

Wij werken onder andere voor

Ervaring van anderen

Paula implementeerde een van de oefeningen die PrivacyLab presenteerde tijdens de European Security Awareness Summit in Londen, november 2016.

Vandaag tijdens het werkoverleg gewerkt met de ‘praatkaart’. Was een fijne manier, we kwamen tot de conclusie dat we wel wat dingen moeten oppakken om de privacy hier te verbeteren. Een aantal punten hebben we direct opgepakt zoals het bestellen van een versnipperaar, het bestellen van een slotje voor de kast met papieren documenten en we hebben een rondje door de woning gelopen om te kijken waar er privacy gevoelige info rondslingerde waar iedereen zomaar bij kan.

Dus we zijn lekker bezig geweest met je tips en hulpmiddelen! Dank je wel 😊.

Sigrid Tigchelaar

Begeleider D/ rolhouder Facilitair & ICT

Ipse de Bruggen – locatie Begeleid wonen in Nieuwveen

Je medische gegevens op straat – dat wil je niet

Privacybewuste zorgmedewerkers in zes stappen. Lees meer over de aanpak van PrivacyLab.

Werken aan bewustzijn (security awareness)

U heeft heel veel belangrijke zaken te regelen, waardoor informatieveiligheid niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. U blijft verantwoordelijk, maar waar mogelijk nemen wij u deze zorg uit handen.

Wij helpen organisaties in de zorg om medewerkers op alle niveaus bewust te maken van informatiebeveiliging in het algemeen en privacy in het bijzonder. Dit doen we door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige korte trainingen met een hoog rendement. Dit wordt aangevuld met een doorlopend programma waarin de klantorganisatie gedurende langere tijd begeleid wordt. Geleverd met hoge betrokkenheid bij de klant.

Laatste Blogposts