Zorg voor privacy. Privacy voor de zorg

Persoonlijke gegevens, en vooral medische gegevens, moeten veilig bewaard worden. In gegevensbeveiliging valt de meeste winst te halen door…het veranderen van gedrag. De missie van PrivacyLab is de wereld een beetje veiliger maken, zodat mensen niet worden uitgesloten, benadeeld of beoordeeld op basis van niet relevante of uitgelekte gegevens. Wij doen dat door het bewustmaken van professionals in de zorg van privacy-aspecten in hun werk.

Verschenen bij PrivacyLab

Privacyset voor zorgteams

Een doos met vijf werkvormen.

Met elke werkvorm kun je in 15-30 minuten op een aansprekende manier een privacy-onderwerp behandelen. Het gaat over het inzien van dossiers, rondslingerende informatie, bewaartermijnen.

In het Privacyspel moet je veilig een bericht zien af te leveren. Maar je komt hindernissen tegen!

De prijs van de Privacyset voor zorgteams is € 149 inclusief btw.

Lees hier meer en bestel.

Verschenen bij PrivacyLab

Zorg voor privacy

Het handboek voor privacybewustzijn in de zorg

In het in 2018 verschenen boek Zorg voor privacy beschrijft privacy-expert Martine van de Merwe hoe zorginstellingen een privacybewuste organisatiecultuur kunnen creëren en vasthouden. Om goede zorg te verlenen zijn volledige, actuele en vaak uiterst gevoelige cliëntgegevens nodig. Als die gegevens niet kloppen of op straat komen te liggen, dan is de cliënt het slachtoffer. Om dit te voorkomen gaat het niet alleen om wettelijke kaders, regelgeving en technische maatregelen, maar vooral om menselijk gedrag.

‘Dit boek geeft goed aan hoe medewerkers in het primaire proces
kunnen worden bereikt. Het leest heel prettig, geeft praktische tips en
brengt mooie ideeën aan. Hier kan iedereen wat mee.’
Sabine Plender, kwaliteitsadviseur Woonzorgconcern IJsselheem

De prijs van Zorg voor privacy is € 29,95.

Lees hier meer, bestel het boek of download een kennismakingshoofdstuk.

Wij werken onder andere voor

Ervaring van anderen

Paula implementeerde een van de oefeningen die PrivacyLab presenteerde tijdens de European Security Awareness Summit in Londen, november 2016.

Vandaag tijdens het werkoverleg gewerkt met de ‘praatkaart’. Was een fijne manier, we kwamen tot de conclusie dat we wel wat dingen moeten oppakken om de privacy hier te verbeteren. Een aantal punten hebben we direct opgepakt zoals het bestellen van een versnipperaar, het bestellen van een slotje voor de kast met papieren documenten en we hebben een rondje door de woning gelopen om te kijken waar er privacy gevoelige info rondslingerde waar iedereen zomaar bij kan.

Dus we zijn lekker bezig geweest met je tips en hulpmiddelen! Dank je wel 😊.

Sigrid Tigchelaar

Begeleider D/ rolhouder Facilitair & ICT

Ipse de Bruggen – locatie Begeleid wonen in Nieuwveen

Ja, ik ontvang graag waardevolle informatie over privacybewustwording in de zorg

 

Na aanmelding ontvang je tweemaal per maand een mail, waarvoor je je altijd weer kunt afmelden.

dit veld niet invullen s.v.p.

Je medische gegevens op straat – dat wil je niet

Privacybewuste zorgmedewerkers in zes stappen. Lees meer over de aanpak van PrivacyLab.

Werken aan bewustzijn (security awareness)

U heeft heel veel belangrijke zaken te regelen, waardoor informatieveiligheid niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. U blijft verantwoordelijk, maar waar mogelijk nemen wij u deze zorg uit handen.

Wij helpen organisaties in de zorg om medewerkers op alle niveaus bewust te maken van informatiebeveiliging in het algemeen en privacy in het bijzonder. Dit doen we door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige korte trainingen met een hoog rendement. Dit wordt aangevuld met een doorlopend programma waarin de klantorganisatie gedurende langere tijd begeleid wordt. Geleverd met hoge betrokkenheid bij de klant.

Laatste Blogposts