Boek Zorg voor privacy

Zorg voor privacy

Het handboek voor privacybewustzijn in de zorg

  • Leer wat er mis kan gaan op het gebied van privacy in de zorg.
  • Leer hoe je collega’s en bestuur motiveert om te veranderen.
  • Leer hoe je in 6 stappen een privacybewuste organisatiecultuur creëert en vasthoudt.

 

Zorg voor privacy is ruim 250 pagina’s dik en kost € 29,95.

Bij 10 of meer exemplaren gelden kortingen. Neem hiervoor contact op via support@privacylabnederland.nl

Privacy is een grondrecht. Je hebt het recht om te leven zonder dat anderen van alles van je weten, om zelf te bepalen wie welke informatie over jou heeft.

Ook zorginstellingen moeten zorgvuldig omgaan met de vele privacygevoelige gegevens waarover zij beschikken. Naast technische maatregelen spelen medewerkers hierin een cruciale rol.

Het meekrijgen van mensen is niet altijd makkelijk; bestuur en management, zowel als mensen die direct met de cliënten werken. Het moet van de wet is meestal onvoldoende om collega’s te motiveren.

In deel 1 van dit boek lees je wat er mis kan gaan en meer achtergronden van privacy en informatiebeveiliging.

Deel 2 van het boek beschrijft het PrivacyLab-model, dat bestaat uit zes stappen waarmee je effectief kunt werken aan bewustwording.

Zorg voor privacy – Het handboek voor privacybewustzijn in de zorg

‘Het PrivacyLab-model geeft aan hoe we onze medewerkers meer bewust maken van de risico’s. Martine beschrijft benodigde handvatten en geeft praktische tips. Een waardevolle bijdrage aan een grotere privacybewustwording in de zorg.’
Peter van der Zwan, functionaris voor gegevensbescherming Ipse de Bruggen

Wil je eerst een beter beeld krijgen van de inhoud?

Download hier gratis een kennismakingshoofdstuk uit het boek Zorg voor privacy

Zorg voor Privacy Martine van de Merwe kennismakingshoofdstuk definitief

Privacy-expert Martine van de Merwe RE CISA CIPP/E heeft de afgelopen jaren veel zorgorganisaties ondersteund bij privacybewustwording. Het door haar ontwikkelde model wordt inmiddels in verschillende organisaties toegepast als stappenplan bij het bewustwordingsprogramma. In het PrivacyLab-model voor privacybewustzijn, zijn zes fases gedefinieerd om organisaties te helpen effectief te werken aan informatiebeveiligings- en privacybewustzijn.

Martine heeft decennia ervaring in IT-advies en IT-audit. Ze is door SANS Institute uitgeroepen tot Security Awareness Leader en ontving de titel Security Culture Person of the Year 2017.

Bestel hier het boek Zorg voor privacy

Boek uit?

Download hier een pdf met de eindnoten uit het boek Zorg voor privacy

Zorg voor privacy – eindnoten