E-learning informatieveiligheid en privacy

E-learning informatiebeveiliging en privacy in de zorg

E-learning als onderdeel van een effectief programma voor bewustwording en veilig gedrag

 • Medewerkers in de zorg leren veilig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Ontwikkeld in samenwerking met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 

Media
 • Modulaire opbouw
 • Frisse vormgeving
 • Meer interactiviteit
 • Teksten zijn geactualiseerd
 • Toetsvragen per module
 • Per toetspoging worden de vragen gewisseld

Zorginstellingen werken met veel vertrouwelijke gegevens: cliëntgegevens, maar ook medewerkergegevens en gegevens van familie, vrijwilligers, enzovoorts. De zorginstelling moet ervoor zorgen dat deze gegevens veilig zijn. Deels wordt dat met technische maatregelen geregeld. Deze maatregelen werken onvoldoende als mensen niet weten wat de risico’s zijn en wat zulke risico’s betekenen voor hun dagelijkse werkzaamheden. Mede daarom staat opleiding en training van medewerkers ook expliciet vermeld in wet- en regelgeving. We hebben veel gesproken met medewerkers van zorgorganisaties over informatieveiligheid en privacy in de zorg. Op basis van de evaluaties, interviews en brainstormgesprekken zijn we gekomen tot een in 2022 vernieuwd product dat verder gaat dan alleen e-learning!

Ja, ik heb interesse in de e-learning

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Meer dan alleen e-learning!

INCLUSIEF (bij afname vanaf 250 medewerkers)

 • Ondersteuning door experts bij de inzet van de e-learning zodat een beter effect kan worden behaald.
 • Privacyset voor zorgteams.
 • Tweemaal per jaar analyse van de cursusstatistieken met gedetailleerde resultaten per vraag. Zo kan bijgestuurd worden op bepaalde onderwerpen en beleid gemaakt voor het komende leerjaar.
 • Een set bijpassende posters.
Alt Text
Alt Text

Voordelen

 • Specifiek voor de zorg
 • Herkenbare situaties uit de praktijk
 • Informatieveiligheid & privacy behandeld
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Aantrekkelijke prijsstelling
 • Goede service
 • Betrokken leveranciers

De basiscursus Zorg is geaccrediteerd voor de drie kwaliteitsregisters van V&VN (2 punten).

Gebruikersnaam = DemoAVG Wachtwoord = Welkom123

Alt Text

Voordelen modulaire opbouw

 • Aanbod kan per doelgroep worden samengesteld
 • Modules kunnen gefaseerd worden aangeboden, bijvoorbeeld verspreid over een jaar
 • Meer keuzevrijheid voor organisatie en medewerker
 • Toetsing per module (basiscursus)

Cursus Zorg

Doelgroep zijn medewerkers die zorg verlenen én werken met digitale cliënt- of persoonsgegevens. De standaard cursus “Zorg” bestaat uit vijf modules:

 • Vertrouwelijke informatie
 • Beveiligingsincidenten en datalekken
 • Veilig werken
 • Veilig communiceren
 • Onmisbare informatie

Module 0 is de introductie. Module 6 is een geïllustreerde korte samenvatting van modules 1 t/m 5 en een aanzet tot actie.

Contact

Mail voor technische vragen over de e-learningcursus naar helpdesk@niveo.nl Neem voor inhoudelijke vragen over de e-learning contact op met Martine van de Merwe of Douwe de Jong via het formulier rechtsboven op deze pagina.

Deze e-learning Informatieveiligheid en privacy is onderdeel van Vakbekwaam in Zorg, een e-learningcursusplatform voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners.

Alt Text

Mocht je aan de slag willen met de selectie van een e-learning, dan kun je hier een checklist downloaden. De checklist is bedoeld als hulpmiddel. Pas aan, voeg toe en verwijder vooral, zodat de criteria goed aansluiten bij wat jullie organisatie nodig heeft.

Ja graag!

 

dit veld niet invullen s.v.p.