E-learning informatieveiligheid en privacy

E-learning informatiebeveiliging en privacy in de zorg

E-learning als onderdeel van een effectief programma voor bewustwording en veilig gedrag

 • Medewerkers in de zorg leren veilig omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Ontwikkeld in samenwerking met ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg

 

Media

WAT IS NIEUW?

 • Modulaire opbouw
 • Frisse vormgeving
 • Meer interactiviteit
 • Teksten zijn geactualiseerd
 • Toetsvragen per module
 • Per toetspoging worden de vragen gewisseld

Zorginstellingen werken met veel vertrouwelijke gegevens: cliëntgegevens, maar ook medewerkergegevens en gegevens van familie, vrijwilligers, enzovoorts.

De zorginstelling moet ervoor zorgen dat deze gegevens veilig zijn. Deels wordt dat met technische maatregelen geregeld. Deze maatregelen werken onvoldoende als mensen niet weten wat de risico’s zijn en wat zulke risico’s betekenen voor hun dagelijkse werkzaamheden. Mede daarom staat opleiding en training van medewerkers ook expliciet vermeld in wet- en regelgeving.

In 2021 hebben we veel gesproken met medewerkers van zorgorganisaties over informatieveiligheid en privacy in de zorg. Op basis van de evaluaties, interviews en brainstormgesprekken zijn we gekomen tot een vernieuwd product dat verder gaat dan alleen e-learning!

Ja, ik heb interesse in de e-learning

 

dit veld niet invullen s.v.p.

Meer dan alleen e-learning!

INCLUSIEF

 • Ondersteuning door experts bij de inzet van de e-learning zodat een beter effect kan worden behaald (bij afname vanaf 250 stuks)
 • Privacyset voor zorgteams (bij afname vanaf 250 stuks)
 • Jaarlijkse analyse van de cursusstatistieken met gedetailleerde resultaten per vraag. Zo kan bijgestuurd worden op bepaalde onderwerpen en beleid gemaakt voor het komende leerjaar.
Alt Text
Alt Text

Voordelen

 • Specifiek voor de zorg
 • Herkenbare situaties uit de praktijk
 • Informatieveiligheid & privacy behandeld
 • Voldoen aan wet- en regelgeving
 • Aantrekkelijke prijsstelling
 • Goede service
 • Betrokken leveranciers

De basiscursus Zorg is geaccrediteerd voor de drie kwaliteitsregisters van V&VN (2 punten).

Gebruikersnaam = DemoAVG
Wachtwoord = Welkom123

Vijf modules

De standaard cursus “Zorg” bestaat uit vijf modules:

 • Vertrouwelijke informatie
 • Beveiligingsincidenten en datalekken
 • Veilig werken
 • Veilig communiceren
 • Onmisbare informatie

Module 0 is de introductie. Module 6 is een geïllustreerde korte samenvatting van modules 1 t/m 5 en een aanzet tot actie.

Doelgroep-specifieke modules

Beschikbaar vanaf medio 2022

Aanvullende modules:

 • Management (voor managers, teamleiders, aandachtsfunctionarissen privacy)
 • Administratief (voor medewerkers die wel met digitale cliënt- of persoonsgegevens werken, maar geen zorg verlenen, zoals medewerkers van zorgadministratie, financiële- en HR-administratie)

Apart in te zetten modules:

 • Facilitair (voor medewerkers die niet met digitale cliënt- of persoonsgegevens werken)
 • Zorg verkort (voor zorgmedewerkers deskundigheidsniveau 2)

Voordelen modulaire opbouw

 • Aanbod kan per doelgroep worden samengesteld
 • Modules kunnen gefaseerd worden aangeboden, bijvoorbeeld verspreid over een jaar
 • Meer keuzevrijheid voor organisatie en medewerker
 • Toetsing per module

Contact

Mail voor technische vragen over de e-learningcursus naar helpdesk@niveo.nl

Neem voor inhoudelijke vragen over de e-learning contact op met Douwe de Jong via bovenstaand formulier.

Deze e-learning Informatieveiligheid en privacy is onderdeel van Vakbekwaam in Zorg, een e-learningcursusplatform voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners.