Nulmeting privacybewustzijn

Alt Text

Weet hoe je ervoor staat en wat je moet doen.

Door Martine van de Merwe, uitgeroepen tot Security Culture Person of the Year 2017.  

Alt Text

Zijn medewerkers bewust?

Alt Text

Datalekken beginnen vaak bij menselijk handelen. Weet u hoe bewust uw medewerkers zijn van risico’s voor privacy en informatieveiligheid?

Alt Text

Krijg inzicht

Alt Text

Bewustzijn is de sleutel naar goede privacy- en informatiebeveiliging. De nulmeting creëert inzicht in hoe u ervoor staat op dit vlak.

Alt Text

Creër bewustzijn

Alt Text

Met de nulmeting als leidraad werkt u aan de goede dingen om bewustzijn te creëren en te behouden. Daarmee overtuigt u de beslissers.

Makkelijker de eerste stappen zetten naar bewuste medewerkers met een nulmeting.

PrivacyLab heeft de nulmeting uitgevoerd bij een instelling voor ouderenzorg met een kleine 150 medewerkers. Een instelling van deze grootte heeft geen stafmedewerkers specifiek voor informatievoorziening en informatiebeveiliging. De Raad van Bestuur heeft gevraagd om informatie(beveiligings)beleid en een plan met aandacht voor het menselijk gedrag, naast technische en procedurele maatregelen.

De resultaten van de nulmeting hebben geholpen bij het inzicht krijgen in wat al geregeld is en wat nog niet. Op het moment van de nulmeting was in ieder geval niet op alle punten voldaan aan de privacywetgeving. Duidelijk werd waar gestart moest worden.

Het was voor deze instelling moeilijk om te bepalen wat er zou moeten gebeuren. Er is geen centrale helpdesk waar meldingen over incidenten worden bijgehouden. Zo’n centrale registratie geeft inzicht in risico’s, maar dit ontbrak dus. Op sommige plaatsen was er wel aandacht voor informatiebeveiliging en het bewustzijn bij medewerkers, maar dit was afhankelijk van individuele personen. Vanuit de organisatie was er geen structurele aandacht. Met de rapportage van de nulmeting in de hand konden de eerste stappen gezet worden.

Voor wie?

PrivacyLab werkt alleen met zorginstellingen, waaronder ouderen- en gehandicaptenzorg. De nulmeting is dan ook bestemd voor deze instellingen.

Praktische invulling

De nulmeting bestaat uit een korte online enquête voor een deel van de medewerkers, aangevuld met een halve dag onderzoek op locatie. Na afronding van de nulmeting ontvangt u een rapport met de resultaten, dat wordt toegelicht met een persoonlijke presentatie.

Wij willen heel graag meer zorginstellingen op weg helpen met het creëren van bewuste medewerkers. We zien dat veel mensen die dit onderwerp moeten oppakken niet goed weten waar ze zullen beginnen. De nulmeting kan hierbij behulpzaam zijn.

We zijn bezig met het opbouwen van een bestand waarmee wij resultaten van een individuele instelling kunnen rapporteren met geanonimiseerde resultaten van andere instellingen. 

Vul uw gegevens in

Hebt u interesse in deze nulmeting, vul dan onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk vrijblijvend contact met u op. Samen kijken we dan of de nulmeting geschikt is voor uw organisatie. U kunt ook direct bellen met 085-1302372.

    [learn_press_profile]